MENY
Eskilstuna kommun

Information om elevdatorer

På den här sidan kan du hitta svar på vanliga frågor kring eleverna på Faktoriets elevdatorer.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rektor Mia Schärdin


Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Datorn är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Datorn kan beslagtas under lektion om detta missköts.

Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?
Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar och vi kommer även framöver att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna.

Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder datorn till?
Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i datorn. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av dator.

Ska jag alltid ta hem min dator?

Eleven tar alltid med sin dator hem efter skoldagens slut eller ser till att den är säkert inlåst.

Vad händer om jag glömmer min dator hemma?
Du förväntas ha med dig din dator varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Måste datorn vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?
Ja, du behöver datorn i det dagliga arbetet i skolan.

Vad ska jag göra med min dator när jag till exempel har idrottslektion eller äter lunch?

Förvara den alltid i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.

Får jag smycka min dator, till exempel med klistermärken?

Nej dator ska endast märkas med namn. Förutom det så ska både dator, laddare och fodral hållas i bra skick så de kan återanvändas när du lämnar Faktoriet.

Min dator fungerar inte som den ska- Vad ska jag göra?

Prata med din mentor eller Jeanette som är ansvarig för datorerna, så bestämmer de vad som behöver göras.

Min dator fungerar inte med det trådlösa nätverk hemma. Kan skolan hjälpa mig? 
Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till Internet i skolan.

I avtalet står att eleven ansvarar för dator och att den inte får lämnas utan uppsikt. Vad innebär det?
Det innebär att eleven ska förvara dator i sitt skåp om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte lämnas obevakad, men naturtligtvis går det bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

Jag tog med egna hörlurar till datorn, men de blev stulna. Vem ersätter?

Skolans försäkring omfattar inte egen teknisk utrustning, till exempel egna hörlurar eller tangentbort. Skolan kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?

Nej. Vi använder oss i stort sett endast av digitalta inlämningar. När utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

Vi har inte internet hemma. Hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?
Det gör vi inte. Tillgång till Internet finns i skolan. Tanken är att eleverna ska hinna med sitt skolarbete under skoltid.

Jag vill inte att mitt barn ska ha en egen dator eftersom han/hon då bara sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?
Datorn är främst till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för användandet av dator i hemmet.

Vad händer om jag som vårdnadshavare väljer att inte skriva på avtalet?
Eleven har då tillgång till en dator i sin undervisning, men den är inte personlig och kan inte tas med hem.

Vill du veta mer eller har ytterligare frågor kontakta rektor på ditt barns skola. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.