MENY
Eskilstuna kommun

Information om Ipads

På den här sidan kan du hitta svar på vanliga frågor kring eleverna på Faktoriets Ipads

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola.


Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Ipaden är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Ipaden kan beslagtas under lektion om detta missköts.

Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?
Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar och vi kommer även framöver att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna.

Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder Ipaden till?
Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i Ipaden. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av Ipad.

Ska jag alltid ta hem min Ipad?

Eleven tar alltid med sin Ipad hem efter skoldagens slut eller ser till att den är säkert inlåst.

Vad händer om jag glömmer min Ipad hemma?
Du förväntas ha med dig din Ipad varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Måste Ipaden vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?
Ja, du behöver Ipaden i det dagliga arbetet i skolan.

Vad ska jag göra med min Ipad när jag till exempel har idrottslektion eller äter lunch?

Förvara den alltid i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.

Får jag smycka min Ipad, till exempel med klistermärken?

Nej, skalen och Ipaden ska endast märkas med namn. Förutom det så ska både Ipad och skal hållas i bra skick så de kan återanvändas när du lämnar Faktoriet.

Min Ipad fungerar inte som den ska- Vad ska jag göra?

Prata med din mentor eller Sofia som är ansvarig för Ipads, så bestämmer de vad som behöver göras.

Min Ipad fungerar inte med det trådlösa nätverk hemma. Kan skolan hjälpa mig? 
Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till Internet i skolan.

I avtalet står att eleven ansvarar för Ipad och att den inte får lämnas utan uppsikt. Vad innebär det?
Det innebär att eleven ska förvara Ipad i sitt skåp om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte lämnas obevakad, men naturtligtvis går det bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

Jag tog med eget tangentbord till Ipaden, men det blev stulen. Vem ersätter?

Skolans försäkring omfattar inte egen teknisk utrustning, till exempel egna hörlurar eller tangentbort. Skolan kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?

Nej. Vi använder oss i stort sett endast av digitalta inlämningar. När utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

Vi har inte internet hemma. Hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?
Det gör vi inte. Tillgång till Internet finns i skolan. Tanken är att eleverna ska hinna med sitt skolarbete under skoltid.

Jag vill inte att mitt barn ska ha en egen Ipad eftersom han/hon då bara sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?
Ipaden är främst till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för användandet av dator/lpad i hemmet.

Vad händer om jag som vårdnadshavare väljer att inte skriva på avtalet?
Eleven har då tillgång till en Ipad i sin undervisning, men den är inte personlig och kan inte tas med hem.

Vill du veta mer eller har ytterligare frågor kontakta rektor på ditt barns skola. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.