Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Enkätundersökning till elever och vårdnadshavare

För att få veta vad elever och vårdnadshavare tycker om kommunens skolor genomför kommunen en digital enkätundersökning varje år. Vårdnadshavare med barn i förskoleklass - årskurs 9 ges möjlighet att svara på enkäten. Eleverna i årskurs 2-9 får besvara enkäten på skoltid.

Resultatet ger oss ett bra underlag till hur vi kan fortsätta att förbättra och utveckla förskola och skola.

Enkätresultat hösten 2017

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2017 år enkät till vårdnadshavarna.


Här hittar du sammanställt resultat av elevenkäten i alla kommunens grundskolor:

Resultat elevenkät åk 2-3 grundskolan höstterminen 2017

Resultat från elevenkäter i grundskolan 2016

Resultat från elevenkäter fritidshem 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edvardslundsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Rona MacDonald
Utredare