MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Edvardslundsskolan är den lilla skolan i Torshälla, där lärarna känner varje elev. Lokalerna är mycket fräscha och utemiljön är anpassad till barns behov av lek. Edvardslundsskolan arbetar aktivt för en bättre miljö.

Edvardslundsskolan är en skola som är byggd 1973 och sedan till stora delar en nybyggd eller ombyggd skola som vi nyinvigde 1999. Vi har ca 460 elever från förskoleklass till och med  årskurs 6. Vi är ca 65 i personalen.

I arbetslagen arbetar vi i åldershomogena grupper, det vill säga varje åldersgrupp var för sig. I arbetslaget finns lärare, fritidspedagogermeller förskollärare, speciallärare och i förkommande fall lärar- eller elevassistenter.

Under de första veckorna på höstterminen arbetar vi med att lära känna varandra. Det är viktigt att vi får ett bra arbetsklimat och att alla känner sig trygga i skolan. Vi arbetar med etik och moral på olika sätt i alla klasser till exempel med kompissamtal och värderingsövningar.

För att utveckla varje individ och få en helhetssyn har vi gemensamma planeringar och planeringsdagar.

Elevhälsan är väl försedd med skolledning, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog. Vi har regelbundna möten med talpedagog och socialtjänst.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edvardslundsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6