MENY
Eskilstuna kommun

Mål för verksamheten på fritidshemmet Guldgruvan

”Verksamheten i fritidshemmet ska bidra till utvecklingen av elevers förmåga att

  • bygga och fördjupa relationer med andra barn och vuxna
  • med utgångspunkt i sig själv samverka med andra under demokratiska former
  • kommunicera såväl språkligt som med andra uttrycksformer
  • ta initiativ och genomföra olika projekt såväl själv som tillsammans med andra
  • leva ett gott och hälsosamt liv.”

Vi arbetar med livsfrågor, hälsa och livsstil, identitet och självförtroende, sig själv och andra, upprätta regler och följa regler, samarbete och relationer, demokrati, konflikthantering, ansvar, olika estetiska uttrycksformer, tillverkning och konstruktion, hantverkskunskap, att vara i och lära av naturen, miljö och hållbar utveckling, friluftsteknik, språklig träning, vardagsmatematik i samband med olika aktiviteter, samt att använda digitala verktyg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edvardslundsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6