MENY
Eskilstuna kommun

Edvardslundsskolan

Edvardslundsskolan ligger alldeles intill skog och grönområden i vackra Torshälla. Det skapar en god utemiljö och inbjuder till lek. Antalet elever ökar och i år växer skolan med två klassrum. Det har möjliggjort en en minskning av elevantalet i våra yngsta klasser.

Våra pedagoger är starkt utvecklingsinriktade och satsar på varje individ och flexibla lösningar. Kursplanen genomsyrar hela skolan och vi arbetar med ämnesinriktad undervisning och många olika sätt att lära.

Skolan arbetar aktivt för att skapa lugn och trygghet för alla elever.

I år startar fortbildning inom läslyftet för våra pedagoger som undervisar i F-3, åk 1 arbetar med ”att skriva sig till läsning”, teknikämnet analyseras och utvecklas, studie och yrkesvägledning finns från de allra yngsta och vi driver ett miljöprojekt tillsammans med fyra andra EU-länder.

Fritidsverksamheten är en viktig del av Edvardslundsskolan. Fritidshemmen erbjuder en lärande miljö där det ges möjlighet till en aktiv och berikande fritid. Fritids arbetar temainriktat och förra året fick eleverna i åk 2-3 ”resa jorden runt” och uppleva de olika världsdelarna. Vi arbetar även målmedvetet med intressegrupper för de yngre och med elevers lust att läsa. På sommaren har våra äldsta fritidsbarn flyttat ut en vecka på dagläger.

Torshälla är den lilla staden i staden. 2017 fyller vi 700 år vilket ger unika möjligheter. Här finns en närhet till mycket; bibliotek, muséer, idrottsanläggningar och näringsliv. Vi har ett utvecklat samarbete med andra delar i Torshälla som är berikande för elevernas lärande. Vi tar vara på de möjligheter som finns i närområdet och lyfter in dem i undervisningen, både på skol- och fritidstid.

Välkommen till Edvardslundsskolan!