MENY
Eskilstuna kommun

Trygghetsgruppen

Läsåret 2017-2018

Ärendehantering på högstadiet

 • Mikael Kling, Oskar Ehrlin, Erika Salazar, Faisal Hassan och Mikael Lindholm

Förebyggande arbete,  kamratstödjarträffar

 • 3-6+pilen
  AnnaKarin Eriksson, Susanne Lindblom, Maud Lilja, Maria Nilsson, Camilla Dellfiord.
 • 7-9+Pilen
  Anneli Welin, Jenny Billberg, Faisal Hassan, Emad Yousif, Mikael Kling, Oskar Ehrlin, Sofia Söderström

 • Arbetsgång:
  Vid kränkning - Om elever kränks är det mentorns ansvar att göra en kränkningsanmälan.
  Lämnar/meddelar detta till rektor. Mentorn/läraren samtalar med den utsatta eleven.
 • Utredning/åtgärder - mentorn/läraren samtalar med motparten och försöker reda ut. Om 1:a samtalet inte leder till en lösning eller om fler elever är inblandade meddelas trygghetsgruppen som tar över utredningen. Utredningsblankett fylls i vartefter samtalen genomförs. Åtgärd för den som utsätter någon för kränkning ska vara kvarsittning (rektorns beslut) med extra samtal med Micke K. Skolan markerar viktigheten i att bete sig rätt.
 • Uppföljning - trygghetsgruppen har uppföljningssamtal 1-2 v och avslutar ärendet och skriver in det i utredningsblanketten samt meddelar rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9 plus särskola