MENY
Eskilstuna kommun

Studie- och yrkesorientering

Att veta vad man vill är inte alltid så lätt. Att fundera på DIN framtid kan ta tid.

Studie- och yrkesvägledning är en process. Den värld vi lever i förändras hela tiden. Antalet utbildningsvägar ökar och ändras ständigt, liksom kraven på arbetsmarknaden.

För att fatta ett beslut inför framtiden behöver du skapa en egen bild av vad du är på väg och vad du vill uppnå. För att komma fram till ditt beslut behöver du inhämta kunskap om olika yrken och sedan koppla ihop dem med olika gymnasieutbildningar. Det är viktigt att ta reda på så mycket du kan för att veta att du väljer rätt gymnasieprogram. Jag frågar alltid mina elever; Hur visste du att du skulle välja bort dessa 17 nationella gymnasieprogram? Nedan finner du tre viktiga punkter som en hjälp till att komma fram till en väl underbyggt val samt en webbadress där du kan hitta många olika yrken.

http://www.youtube.com/user/SYVjonnalänk till annan webbplats
 

För ett väl övervägt val behövs:

 God kännedom om sig själv
 Kunskap om alternativen; utbildningsvägar och yrken
 En beslutsmetod

Studie- och yrkesorientering eller syo, som är studie- och yrkesvägledarens ämnesområde, är alla aktiviteter i skolan vars mål är att ge eleverna kunskaper, erfarenheter och färdigheter för att kunna handskas med sina val av studier och yrken. Det kan t ex vara undervisning, information och studiebesök.

Vägledningssamtalet, det personliga mötet, har stor betydelse. Genom att prata om intressen och drömmar lär man känna sig själv, sina möjligheter och begränsningar. Det är inte alltid lätt att själv försöka överblicka sin situation.

Studie- och yrkesvägledning handlar om att söka reda på sitt eget, personliga sätt att kunna handskas med sin livslånga karriär i vårt föränderliga samhälle och arbetsliv; stötta individen att hitta ”verktyg” till självhjälp. Självhjälp kan vara allt från att göra saker och ting själv, till att hitta rätt person (SYV, pedagoger, vårdnadshavare, kompisar, släkt m fl) som kan hjälpa till i processen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.