MENY
Eskilstuna kommun

inackorderingsbidrag/resor

Inackorderingsbidrag från kommunen.

Det kommunala inackorderingsbidraget är ett ekonomiskt tillägg för dina ökade kostnader för boende på skolorten.

Det kommunala inackorderingsbidraget ligger på 1/30 av basbeloppet, du får bidraget 9 månader per läsår. Du kan få inackorderingsbidrag som längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Se ytterligare regler via länken nedan. Bidraget måste du själv söka för varje läsår, läs mer på länken nedan.

Mer information och regler kring kommunens inackorderingsbidrag finner du här.

Det är kommunen som bedömer om du är berättigad till inackorderingsbidrag eller resebidrag. Du har inte rätt till både resebidrag och inackorderingsbidrag. 

Inackorderingsbidrag från CSN

Om du går på en fristående skola, folkhögskola eller riksinternatskola (Grännaskolan, Lundbergs skola eller Sigtunaskolan) ska du ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN. Hur mycket bidrag du får från CSN beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Att din hemkommun är skyldig att betala undervisningskostnaderna för dig när du studerar vid en fristående gymnasieskola innebär inte att CSN beviljar inackorderingsbidrag rutinmässigt. I de fall CSN bedömer att avståndet mellan hemmet och skolan inte motiverar ett inackorderingsbidrag, utgår istället ett resebidrag från kommunen. Reseersättningen består ofta av ett busskort. 

Resebidrag

• Bidrag utgår till och med första halvåret det år du fyller 20 år.
• Du skall vara heltidsstuderande och berättigad till studiebidrag.
• För elever som går på annan ort, krävs intyg från skolan.
• Du kan inte få resebidrag samtidigt som inackorderingsbidrag.

Regler som tillkommer för resebidrag för elever som studerar på annan ort

Om Du kan åka kollektivt inom Södermanlands län utdelas länskort för att åka buss inom länet under läsåret. Länskortet hämtas hos Pia Karlsson, förvaltningskontoret, Alva Myrdals gata 5, hiss C, våning 4.

Elever som studerar utanför länet får resebidraget i form av kontantersättning.
Resebidraget är 1/30 av basbeloppet. Bidraget betalas ut nio gånger per läsår. Du måste söka resebidrag för varje läsår.

Du kan få kontant ersättning per kilometer under förutsättning att du har mer än 6 kilometer till närmaste busshållplats. (Anslutningsresor)
Kontantersättningen utbetalas endast som tillägg till länskortet.  Separat blankett finns.
 
Ersättningen för anslutningsresor betalas ut en gång per termin, i slutet av september för höstterminen och slutet av januari för vårterminen.
Observera att om du avbryter studierna är du inte längre berättigad till läsårskort eller ersättning. Resterande del av utbetald ersättning ska återbetalas och läsårskortet återlämnas.

Borttappade och stulna läsårskort ersätts ej.
Du som får resebidrag i form av kontantersättning har även rätt till skolkortet som ger dig 4 resor per dag inom Eskilstuna kommuns gränser. Kortet hämtas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, Alva Myrdals gata 5.

Extra tillägg från CSN.

Du kan ansöka om extra ekonomiskt tillägg hos CSN (centrala studiestödsnämnden). Tillägget tar hänsyn till dina föräldrars inkomst och ligger mellan 285 – 855 kr/mån.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.