MENY
Eskilstuna kommun

Samlad info gällande gymnasievalet och framtida val

Nationella gymnasieprogram.

Det finns 18 nationella gymnasieprogram som erbjuds till alla elever. Gymnasieprogrammen delas upp i olika inriktningar, alla skolor behöver inte ge alla inriktningar. Det finns idrottsgymnasium, spetsutbildningar, särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Eleven har möjlighet att välja att söka kommunala gymnasieskolor och friskolor. När du söker till en kommunal skola i annan kommun än den kommun du bor i så söker du via frisök. När du söker på frisök så kommer du in i 2:a hand när alla som är 1:a hands sökande har erbjudits plats. Därför är det viktigt att ha flera val när man söker på frisök så att eleven inte står utan gymnasieplats.


Högskoleförberedande gymnasieprogram

• Ekonomiprogrammet(behörighetskrav; sv, en, ma, hi, re, ge,  sh + 5 ämnen)
• Estetiska programmet(behörighetskrav; sv, en, ma + 9 ämnen)
• Humanistiska programmet(behörighetskrav; sv, en, ma, hi, re, ge, sh + 5 ämnen)
• Naturvetenskapsprogrammet(behörighetskrav; sv, en, ma, fy, ke, bi + 6 ämnen)
• Samhällsvetenskapsprogrammet(behörighetskrav; sv, en, ma, hi, re, ge, sh + 5 ämnen)
• Teknikprogrammet(behörighetskrav; sv, en, ma, fy, ke, bi + 6 ämnen)


Yrkesprogram

Det finns 12 yrkesprogram med många olika inriktningar, läs mer om programmen på www.skolverket.selänk till annan webbplats , www.framtidsvalet.selänk till annan webbplats , www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats . För att få söka till ett yrkesprogram gäller följande behörighetskrav (lägst godkänt betyg i följande ämnen); Sv, En och Ma + 5 andra godkända ämnen. När du läser ett yrkesprogram är målet att nå en yrkesexamen, du ska kunna arbeta direkt efter gymnasiet. Du kan söka yrkeshögskola och KY-utbildningar vill du bredda dina möjligheter för vidare studier på högskolan/universitet så kan du läsa in Sv 2, Sv 3 och En 6= grundläggande behörighet för vidare studier. Du har möjlighet att läsa in behörigheter som du ej fått med dig via gymnasiet på Komvux senare i livet.
På yrkesprogrammen förläggs en del av utbildningen till en arbetsplats, s k APL - arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Målsättningen är att APL ska omfatta 15 veckor. Du kan välja att läsa en lärlingsutbildning, du får samma program, kurser och examen som yrkesprogrammet, skillnaden mellan yrkesprogrammet och lärlingsutbildning är att du lär in kunskapen på ett annat sätt. Väljer du lärlingsprogram så får du med dig mer yrkeserfarenhet eftersom minst 50% av utbildningen ligger på en arbetsplats. OBS! kolla vilka skolor/program som ger lärlingsutbildning, det är inte alla skolor/program som erbjuder detta.


För både högskoleförberedande program och yrkesprogram gäller:

Du läser gymnasiegemensamma ämnen, programkaraktärsämnen, inriktningkurser, programfördjupning och individuellt val. Individuella valet är kurser som du väljer själv utifrån vad skolan erbjuder för kurser. Individuella valet ska antingen fördjupa eller bredda din kunskap inom programmet och för vidare studier/yrke.
Varje program innefattar även ett gymnasiearbete, en fördjupning av din kunskap inom programmet. Totalt läser man 2500p på ett nationellt gymnasieprogram.
 

Introduktionsprogrammen

För de elever som inte uppnått behörighet för ett nationellt gymnasieprogram ges möjlighet  att gå på Introduktionsprogrammen, det finns 5 olika vägar på Introduktionsprogrammet, läs mer på www.skolverket.selänk till annan webbplats , www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats eller på www.framtidsvalet.selänk till annan webbplats .

IDROTTSGYMNASIUM

Det finns vissa idrotter som kan sökas via RIG, ska sökas innan 15 oktober 
http://www.svenskidrott.se/Elitidrottpagymnasiet/länk till annan webbplats

Det finns också NIU-utbildningar att söka, tänk på att dessa ska sökas mycket tidigare än vanliga gymnasium, under höstterminen

Till dig som ska välja gymnasieskolan: Här finns tidsplan och annan viktig information angående ditt val.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.