MENY
Eskilstuna kommun

Specialpedagogik

Klasserna i år 1-9 är uppdelade i arbetslag som var och ett har en specialpedagog/speciallärare knuten till sig. Tanken med det är att fortlöpande utbyta information om hur situationen ser ut i klasser och för enskilda elever.

  

Vi som är knutna till arbetslaget är: 

Lotta Dahlström (specialpedagog F-3) 
Jenny Nygren (speciallärare F-3)
Birgitta Jansson (specialpedagog 4-6)

Anette Lindén (speciallärare 7-9) 
Jonas Enavall (specialpedagog 7-9)
Per Gustavsson (specialpedagog 7-9)


Mål/organisation för verksamheten är:

  • att bedriva studier så att eleven kan behålla sin framtidstro och utveckla sin självkänsla och sociala kompetens.
  • att varje elev ska få möjlighet att känna stolthet över sitt arbete i skolan och inför sig själv, föräldrar och personal.
  • att möta eleverna med en tillåtande, öppen och generös attityd och samtidigt representera stabilitet.

 

 

Studioverkstad

Från och med vårterminen 2010, har Studieverkstaden tillkommit. Som ska vara en "påbyggnadslänk" för elever som gått i Internationell klass och som nu ska lotsas in i/går i sin ordinarie klass.
I princip gäller verksamheten i Studieverkstaden de något äldre eleverna.

Direkt kopplade till Studieverkstaden är pedagogen Emad Yousif. Språkstödjare är Faisal Hassan (somaliska) och Sunds Isak Ishu

Telefon till studieverkstaden är 016- 710 52 22.


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.