MENY
Eskilstuna kommun

31:an - specialpedagogik

31:an är det arbetslag som till största delen ansvarar för specialundervisningen på Djurgårdsskolan i år 1-9.
Klasserna i år 1-9 är uppdelade i arbetslag som var och ett har en representant från 31:an knuten till sig. Tanken med det är att fortlöpande utbyta information om hur situationen ser ut i klasser och för enskilda elever.

  

Vi som är knutna till arbetslaget är: 

Lotta Dahlström (specialpedagog F-3) 
Jenny Nygren (speciallärare F-3)
Birgitta Jansson (specialpedagog 4-6)
Jenny Lodin (speciallärare 4-6)
Anette Lindén (speciallärare 7-9) 
Nina Svärd (specialpedagog 7-9)
Jonas Enavall (specialpedagog 7-9)

Mål/organisation för verksamheten är:

  • att bedriva studier så att eleven kan behålla sin framtidstro och utveckla sin självkänsla och sociala kompetens.
  • att varje elev ska få möjlighet att känna stolthet över sitt arbete i skolan och inför sig själv, föräldrar och personal.
  • att möta eleverna med en tillåtande, öppen och generös attityd och samtidigt representera stabilitet.

Vi prioriterar elever i behov av olika typer av stöd under kortare eller längre tid.

Klassföreståndaren och ämnesläraren är fortfarande ansvarig för de elever i sin klass som arbetar för 31:an.

Vi gör en noggrann genomgång med klassföreståndare, ämneslärare, elev, föräldrar och 31:ans personal före elevs längre närvaro i 31:an. Vid det tillfället klargörs tydligt vem som ansvarar för vad.

Vi arbetar för att få elever och föräldrar delaktiga i verksamheten.

Studioverkstad

Från och med vårterminen 2010, har Studieverkstaden tillkommit. Som ska vara en "påbyggnadslänk" för elever som gått i Internationell klass och som nu ska lotsas in i/går i sin ordinarie klass.
I princip gäller verksamheten i Studieverkstaden de något äldre eleverna.

Direkt kopplade till Studieverkstaden är pedagogen Emad Yousif. Språkstödjare är Faisal Hassan (somaliska) och Sunds Isak Ishu

Telefon till studieverkstaden är 016- 710 52 22.


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.