MENY
Eskilstuna kommun

Entreprenöriellt lärande

El boken

Boken finns inte längre kvar att beställa men går att ladda ner som PDF här.

EL - Entreprenöriellt Lärande

På Djurgårdsskolan har högstadiet som målsättning att fortsätta det entreprenöriella skolarbete Odlarskolan, tillsammans med Mälardalens Högskola, påbörjade för cirka två år sedan. Vårt utvecklingsarbete har gett ett stort genomslag inom kommunen, Mälardalen och inom skolsverige, och vi har fått pengar från Skolverket för att utveckla vårt arbete. Arbetet har bland annat bidragit till mer motiverade elever, vilket är en viktig faktor vid måluppfyllelse.
Förutom kunskapskraven i den nya läroplanen, handlar arbetssättet om att systematiskt utveckla entreprenöriella kompetenser som behövs i vårt samhälle, nu och i framtiden.

Vision

Vi har ambitionen att bli den mest framgångsrika skolan i Eskilstuna på att utbilda elever till att bli entreprenörer i sina egna liv, vilket innebär att eleverna har genomförandekraft, kompetenser (entreprenörsanda) att se sina drömmar som framtida möjligheter, oavsett om det gäller att bli anställd, starta ett företag, bli professionell idrottsutövare eller förändra sin livssituation. Vi strävar efter att eleverna som går ut åk 9 ska ha framtidstro, utmärkta betyg och bra meritvärden.

Mission

Eleverna ska få möjlighet och utmanas att skapa och våga i livets alla delar. Det är viktigt att de känner att de kan och får spela roll.

Alla individer är viktiga och varje enskild elevs unika värden ska lyftas. Genom detta har alla elever möjligheter att nå god måluppfyllelse.

Scenarion vid skolgångens slut

Följande unika förmågor/kompetenser ska utvecklas hos eleverna:

• Vad du säger och gör ”spelar roll”. Du har förmågan att ”spela roll”.
• Eleverna har framtidstro och deras utbildning har givit dem redskap för att möta både gymnasieskolan och framtidens arbetsmarknad.

Konkret innebär detta att eleverna har uppnått hög kompetens gällande ansvarstagande, gränslöst lärande, ta-sig-församhet, förmågan att reflektera, motivation och framtidstro, bli medveten om styrkor och talanger.

Föräldrar (och elever) uttrycker följande om modellen:

• Entreprenörskap som pedagogisk form, har skapat lugn och ro på skolan.
• Mitt barn är motiverat och tar ansvar för sina studier.
• Mitt barn talar om vad det har lärt sig i skolan.
• Mitt barn har utvecklats, tror på sig själv och har tillit till sin egen förmåga.
• Personalen har ett personligt förhållningssätt och har kompetensen att skapa goda relationer.

Följande målsättningar har nått:

• Eleverna vill arbeta med entreprenöriella kompetenser.
• Eleverna har höga meritvärden.
• Enkätundersökningar och utvärderingar visar att eleverna är delaktiga och upplever skolarbetet som meningsfullt.

Arbetet har lyckats därför att:

• Allas talanger/kompetenser togs tillvara, vilket gäller såväl elever som personal.
• Man såg hinder som möjligheter/utmaningar.
• Personalen hade ett entreprenöriellt förhållningssätt och agerat som goda förebilder för elevernas lärande.
• Man skapade ett omfattande nätverk med många externa kontakter som hjälpte oss att nå våra mål, vilket gäller förvaltning, näringsliv, övriga kommuner och högskola.
• Man hittade gemensamma strategier och arbetade systematiskt samt långsiktigt utifrån visionen.

Samarbete

Djurgårdsskolan kommer samverka med olika företag och offentlig sektor inom det entrepreniölla lärandet (EL). Idag samverkar skolan med; Ung företagsamhet, Trampolinen/Östsvenska Handelskammaren, Fabriksföreningen Eskilstuna, Eskilstuna kommun (Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet, olika enheter inom kommunens yrken), Länsförsäkringar Bank, Mälardalens högskola, Mälarsjukhuset och olika företagare.
Skolan arbetar hela tiden med att hitta nya samverkansföretag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9 plus särskola