MENY
Eskilstuna kommun

Likabehandlingsplan på Djurgårdsskolan

Plan mot diskriminering och kränkande

behandling Djurgårdsskolan

Läsåret 2017-2018

Mål

• Främja alla barns/elevers lika rättigheter och möjligheter till en trygg miljö

• Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

• Upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling

 

Vision

Ingen individ, såväl elev som vuxen, ska komma till skolan och känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Allas olikheter ska respekteras. Det är en rättighet för eleverna att med tillförsikt och utan ”en klump i magen” kunna gå till skolan, liksom det också är en skyldighet att bidra till den miljön för andra elever på skolan. Alla ska vara en god vän och alla har rätt till vänner.

  

Grundläggande värden

 

 

Enligt läroplanen har skolan en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos barnen/eleverna förankra, de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta, är de värden som skolan ska hålla levande i arbete. Förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse ska främjas. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Eleverna ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Läs planen i sin helhet här

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9 plus särskola