MENY
Eskilstuna kommun

År 7-9 

 Läsåret 2018-2019

Lag 1

Marie Brink (mentor 7A)
Mats Berggrund (Ma, NO, mentor i 7A)
Bo Karlström BKm (SLTM, El.val, mentor 7B) 
Katarina Pocs KPo (EN,TY, mentor 7B)
Anna Granberg AGr ( SV,SP, mentor 8A)
David Anväg ( mentor 8A)
Peter Strengell Back PSB (SO, mentor 8B)
Carolin Fogelberg (mu, mentor 8B)
Kim Killgren De Klonia (mentor i 9A, Sv)
Erika Salazar (Sv,Spanska, mentor i 9B )
Martin Fehne (mentor 9B)
Carna Fredriksson (MU/KÖR, mentor i M9)
Sofia Söderström (Ma, NO, mentor i M9)

Berit Selén (Hkk)
Mikael Kling (elevassistent) 
Oskar Ehrlin (resurs)
Annelie Welin (elevassistent)
Mohamed Diallo Franska
Johanna Sandin (språk)
Mikael Lindholm (elevassistent) 
Per Svanderö (elevassistent)

 _________________________________________________________

Lag 2

Linda Haim (mentor i M7, En, Sv)
Karin Isaksson (Slöjd, mentor M7)
Jenny Billberg (mentor i 7C, Ma, NO/Tk,)
Johanna Schödin( mentor 7C)
Fredrik Wangenborn (SO, mentor i 8C)
Erik Hammarberg (mentor 8C)
Linnea Bruun ( musik, mentor M8)
Ana Hernandez Dias (mentor M8)
Ingrid Ledung (Ma, NO/Tk, mentor 9C )
Andreas Filander ( Idrott, mentor 9C) 
Kristin Österberg (Ma, NO, mentor 9D)
Erika Strålberg (Sv, Eng, mentor 9D)
Johan Andersson (mentor 9E)
Mona Sohlman (Mentor 9E,Ma, NoTk)

Hans Mellqvist (bild,)
Ulf Eriksson ( idrott)
Göran Fjällborg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9 plus särskola