MENY
Eskilstuna kommun

Föräldraföreningen

logga GSM

Information om Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser

Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser bildades hösten 1997. Den är en naturlig mötesplats där föräldrar, lärare och skolledning kan lösa praktiska problem, hantera ekonomiska och organisatoriska frågor, men framför allt fungera som en drivmotor för hela Gamla Stadens Musikklasser. Föräldraföreningens styrelse utser också styrelsen för Charlotta Bergs Minnesfond, vars avkastning varje år kommer våra avgångsklasser till del.

Årsavgiften är förnärvarande 150 kr/familj och läsår, oavsett hur många barn man har i musikklass. Vi välkomnar också stödjande medlemmar utan barn i musikklasserna. Årsavgifter liksom intäkter från konserter m m går oavkortat som stöd till våra barns verksamhet.

Som förälder till elev i musikklass kan Du behöva oss. Vi behöver definitivt Dig!

  


Med vänliga hälsningar  
Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser
 

 Bankgiro 155-0045

eller

Swish 123 571 50 24


Medlemsavgift:
150 kr/per familj och läsår,

Betalas före utgången av oktober månad.

(Ange vilken klass eleven tillhör)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Maria Steen
Maria Steen

Musikledare