MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

VÄLKOMMEN TILL SKOLHÄLSOVÅRDEN!   

Therese Nielsen och  Evin Balkros är skolsköterskor på Djurgårdsskolan.

När barnen börjar förskoleklass tar skolhälsovården över efter barnavårdscentralen. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt utför enklaresjukvårdsinsatser. Skolhälsovården har som mål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är till för alla elever och är frivillig.

Hälsobesök

Elever erbjuds fyra hälsobesök under grundskoletiden. Vid de regelbundna hälsobesöken får eleven möjlighet att diskutera sin hälsa. Då samtalar vi om sömn, matvanor, fysisk aktivitet, fritidsintressen, kamrater, familj, skola, trivsel och mående. Hälsobesöket omfattas av en allmän hälsokontroll med eventuell uppföljning. Avvikelser meddelas till vårdnadshavare.

Förskoleklass

Eleven erbjuds hälsobesök tillsammans med sin vårdnadshavare där vi diskuterar barnets hälsa och trivsel samt kontrollerar längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorisk utveckling.

Skolår 2

Hälsobesök. Kontroll av längd, vikt, syn samt trivsel.

Skolår 4

Hälsobesök. Kontroll av längt, vikt, syn och rygg.
Hälsofrågor besvaras av vårdnadshavare och hälsoenkät besvaras av elev.

Skolår 7

Hälsobesök. Kontroll av längt, vikt, syn och rygg.
Hälsofrågor besvaras av vårdnadshavare och hälsoenkät besvaras av elev.

Vaccinationer

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Inför vaccinationen informeras eleven och dess vårdnadshavare som också ger sitt godkännande till vaccination.

Skolsköterskans insatser i elevhälsan

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i elevhälsoarbetet som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i det övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Kontakt

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna. Kontaktuppgift finns till höger på den här sidan.

Evin Balkros

tel 016-710 1645, har sin mottagning bredvid expeditionen i hus 1 och Evin ansvarar för:FSK Staren, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A,
7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 9A, 9C, Pilen A, D och E, Tåget.

Öppen mottagning hos: Evin Balkros
Plan 3 (bredvid expeditionen) 
tisdag jämna veckor 13.00-14.00
onsdag 10.30-11.30
fredag 10.30-11.30
Övrig tid efter överenskommelse

 

Therese Nielsen

tel 016-710 1567, har sin mottagning bredvid expeditionen i hus 1 och Therese ansvarar för:FSK Duvan, 1B, 2B, 3B, 4B, M4, M5, 6B,  M6,
M7 ,7C, M8, 8D, 8E,  M9, 9B, Pilen C och F, Tåget.

Öppen mottagning hos: Therese Nielsen
Plan 3 (bredvid expeditionen)
måndag 10.30-11.30
tisdag udda veckor 13.00-14.00
torsdag 10.30-11.30

Övrig tid efter överenskommelse

 

Välkomna!
Therese Nielsen och Evin Balkros

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Therese Nielsen
Therese Nielsen

Skolsköterska

Evin Balkros
Evin Balkros

Skolsköterska