MENY
Eskilstuna kommun

Betygresultat årskurs 6

Terminsbetyg sätts varje termin från och med hösten i årskurs 6 i grundskolan.

Betygsresultat årskurs 6 våren 2017

Resultaten som presenteras nedan baserar sig på kommunens egen statistik samt statistik från skolverkets databas Siris. Vilka resultat som beräknats/hämtats från vilken källa framgår under respektive tabell.

Andel elever i Eskilstuna som fått betyg i alla ämnen de läst

Genomsnittligt meritvärde

Andel elever med betyg i alla ämnen de läst (jämförelse mellan olika kommuner)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.