MENY
Eskilstuna kommun

Temaarbete "Påsktuppen"

 Tema ”Påsktuppen”

Under läsåret har fokus legat på kommunikation, samarbete, ansvar, reflektion och kreativitet. Eftersom våren var i antågande och det var dags för påsk pyssel  så kände vi att det skulle vara spännande att göra ett gemensamt projekt med både förskoleklass och fritids. Vi ville att projektet skulle involvera både barn och pedagoger. Vi beslutade att tillverka en stor påsktupp i papier-maché.

                      

Lgr 11Tema arbete skapar en gemensam upplevelse och detta stärker i sin tur gruppens samhörighet. Det är viktigt att alla får delta på olika sätt. Vi började att samtala om vad vi visste om tuppen för att sedan bygga på med ny kunskap

        En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska
        stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till
        att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ
        och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som
        tillsammans med andra (Lgr 11)

 

Vad fick vi veta?

Vi visste inte riktigt vilka färger tuppen skulle ha så därför tog vi hjälp av vår dator.
En hane kallas för tupp, en hona för höna och en unge för kyckling. De flesta tuppar kännetecknas av en kam på huvudet och under hakan finns hängande flikar som liknar en haklapp, den kallas slör. Tuppar lägger inte ägg det gör höns. En höna lägger ungefär 300 ägg varje år.


Själva stommen på tuppen gjorde vi med hjälp av hönsnät. Det var ganska svårt  att forma nätet, så det fick vi pedagoger hjälpa till med.
 

METODEN

Papier-maché är en pappersmassa som kan användas till att forma olika modeller. Ingredienserna är papper och lim.  Man har funnit egyptiska kistor som tillverkats i just papier-maché, och de har bevisligen hållit i flera tusen år.

 

Nu började det tidskrävande arbetet med att modellera pappersmassan på vår tupp.
Men med många ivriga händer så börjar tuppen att ta form.Så har turen kommit till nål och tråd. Här tillverkas tuppens kam och slör. Kammen fylls med vadd
Vi väljer ut färg och målar tuppen i härliga färger.

Arbetet går vidare

 


FÄRDIG

 

    

 

Slut resultatet
Vi konstaterar att det finns vissa likheter

 

 

VAD HAR VI LÄRT OSS? UTVÄRDERING TILLSAMMANS MED BARNEN

Vad tuppens olika delar heter Hur man gör en tupp Vilket material som används Metod Samarbeta
Ansvar Komma överens GooglatHjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6