MENY
Eskilstuna kommun

Svenska/Språkutveckling

Vårt arbete med språkutvecklingen bygger på Bornholmsmodellen, ett vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Hos oss träffar du språktrollet Trulle som följer oss i arbetet med rim, meningar, ord, stavelser och ljud.
Vi kompletterar även med att lyssna till sagor och andra berättelser som vi sedan samtalar om. Vi utvecklar då bl.a hörförståelse, ordförråd, fantasi och även att våga prata inför en grupp. Vi lär oss också hur bokstäverna ser ut och låter.

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (LGR11)

    

                                                                                
Vi arbetar just nu med en bokstav i veckan. Barnen får lära sig hur bokstaven ser ut och hur den låter. När vi börjar med en ny bokstav får barnen ta varsin sak ur den hemliga påsen och berätta för sina kompis vad det är.

                                                                                            

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6