MENY
Eskilstuna kommun

Normer och värden

En stark prioriterad del i vårt arbete med demokrati och värdegrundsfrågor är att stärka varje elevs självkänsla och självförtroende. Det är viktigt hur vi är mot varandra och att vi visar respekt för varandras olikheter.
Genom berättelser, samtal, rollspel och samarbetsövningar stärker vi vikänslan i gruppen samt ökar förståelsen för varandra och vår omvärld. Vi lär oss att vara rädda om vår miljö, både inne och ute.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (LGR11)
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6