MENY
Eskilstuna kommun

Naturorienterande ämnen

Trots att Björktorpsskolan ligger centralt så har vi närhet till skogen vilket innebär att vi på nära håll kan uppleva vår natur. Vi jobbar med allemansrätten som lär oss att respektera och vara rädd om vår natur. Vi följer våra årstidsväxlingar och lär oss om både djur och växter i vår närmiljö.
Vår skola har grön flagg, vilket innebär att vi arbetar på ett medvetet sätt med hållbar utveckling. Vi deltar också i skolans miljövecka då vi sätter fokus på återvinning och konsekvenserna av nedskräpning.

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”  (LGR11 )


 Vi läste sagan om isfågeln och barnen fick sen gå ut och leta isägg. Här undrar   barnen om is flyter eller sjunker och vad som händer om man lägger salt på  isen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6