MENY
Eskilstuna kommun

Svenska/Språkutveckling

Vårt arbete med språkutvecklingen bygger på Bornholmsmodellen, ett vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Vi börjar med rim för att sedan gå vidare med meningar, ord, stavelser och ljud.
Vi kompletterar även med att lyssna till sagor och andra berättelser som vi sedan samtalar om. Vi utvecklar då bl.a hörförståelse, ordförråd, fantasi och även att våga prata inför en grupp.

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (LGR11)

Barn på Björken
Barn på Björken

 
                                                                                    

                                                             
                                          

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6