Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Normer och värden

En stark prioriterad del i vårt arbete med demokrati och värdegrundsfrågor är att stärka varje elevs självkänsla och självförtroende. Det är viktigt hur vi är mot varandra och att vi visar respekt för varandras olikheter.
Genom berättelser, samtal, rollspel och samarbetsövningar stärker vi vikänslan i gruppen samt ökar förståelsen för varandra och vår omvärld. Vi lär oss att vara rädda om vår miljö, både inne och ute.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (LGR11)
 

Barn på Björken


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.