MENY
Eskilstuna kommun

Demokrativeckan

Björkens förskoleklass uppmärksammar demokrativeckan!

Vad betyder demokrati? Hur går ett val till? Vem får rösta? Vad får man vara med och bestämma om? Vuxna pratar om att det är valår, både hemma och på TV, men vad betyder det egentligen?

I Björkens förskoleklass på Björktorpsskolan har vi fördjupat oss under demokrativeckan i begreppet demokrati och vad det står för.

Tillsammans med eleverna genomförde vi ett val. I stället för att rösta på partier röstade vi på 8 olika lekar (siffran 8 symboliserar de 8 riksdagspartierna). Vi använde oss av valsedlar med lekarnas namn och bild på och gjorde ett diagram över valresultatet. Vinnarleken blev veckans gemensamma lek!

”Valet” låg sen till grund för samtal om var, hur, vilka och varför vuxna röstar. Vi avslutade veckan med ett besök i stadshuset.

Nedan följer bilddokumentation över demokratiarbetet:

1. Vi samtalar och gör tankekartor över begreppet demokrati:

2. På väg till vallokalen:

3. Viktigt att ha röstkortet med sig: 

                4. 8 olika valsedlar (lekar) att välja på:5. Valsedeln läggs i kuvert:


6. Valförrättaren prickar av röstkort mot röstlängd och ser till att kuvertet läggs i lådan:


7. Valvaka med rösträkning:


8.  Vi gör diagram över resultatet: 
               
                                    

9. Vinnarleken blev Dansstopp: 

                                     10. Vi besöker stadshuset:

Det har varit en fantastisk vecka med mycket givande samtal. Begreppet demokrati är stort och inte alltid så enkelt att förklara och förstå, det innebär så väldigt mycket. Fokus hos oss under demokrativeckan har legat på medbestämmande, delaktighet och hur ett val går till. Vi har också kopplat vårt arbete till demokrati i skolan och i världen.

Demokrati  finns med i både skollagen och läroplanen LGR11 och vår förhoppning är att vi med denna temavecka har sått ett frö och lagt en grund för fortsatt arbete och fördjupning inom begreppet demokrati.

Vad betyder demokrati? Hur går ett val till? Vem får rösta? Vad får man vara med och bestämma om? Vuxna pratar om att det är valår, både hemma och på TV, men vad betyder det egentligen?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6