MENY
Eskilstuna kommun

Språkutveckling

                              Språkutveckling

Vårt arbete med språkutvecklingen bygger på Bornholmsmodellen, ett vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Hos oss träffar du språktrollet Trulle som följer oss i arbetet med rim, meningar, ord, stavelser och ljud.
Barnen får också lyssna till bokstavsberättelser som vi sedan samtalar och diskuterar kring. Vi lyssnar även till bokstavssånger och barnen får varje vecka öva sin förmåga att lyssna efter olika bokstavsljud samt lära sig hur bokstäverna ser ut.
                           
                            "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.
                              Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje
                                   elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och
                                       därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Lgr 11)

 

                         

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6