MENY
Eskilstuna kommun

Språkverksta'n

Språkverkstan är avsedd för nyanlända elever i skolan. Barn som är flyktingar, asylsökande eller invandrare behöver lära sig svenska språket innan de kan börja i en svensk klass, därför kan de behöva gå i en anpassad verksamhet, så kallad internationell klass. Eleverna är i olika åldrar och antalet elever i internationella klassen kan variera mellan 12-14 elever.
Eleverna läser i första hand svenska som andra språk och matematik. De har även engelska, samhällskunskap, naturkunskap, idrott, slöjd och musik. De blir också erbjudna modersmålsundervisning när de börjar skolan.

Den här verksamheten syftar även till att ge eleverna kunskap om det svenska skolsystemet, ett svenskt vardagsliv och levnadssätt, kultur, demokrati och andra värdegrundsfrågor.
De elever som tillhör internationella klassen får även en vanlig klasstillhörighet efter några veckor i skolan. Eleverna börjar delta i idrott och slöjd i början och sedan utökas detta till flera ämnen såsom matematik, engelska, bild etc.
Elever i internationella klassen får även delta i friluftsdagar, utflykter, teaterföreställningar och andra studiebesök.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6