MENY
Eskilstuna kommun

Lövet

Fritidshemmet Lövet

Hos oss går de barn från Lövets förskoleklass och klass 1C som har behov av skolbarnsomsorg.

Vår verksamhet utgår från skolans läroplan LGR11 och vi vill att alla elever som går hos oss ska känna trygghet, glädje och delaktighet.

Hos oss får eleverna pröva och utveckla olika uttrycksformer i sitt lärande. Aktiviteter som t ex skapande, rörelse, drama, musik och lek bidrar till ett mångsidigt lärande och en helhetssyn på kunskapsutvecklingen.

Vi har fritidsmöte regelbundet där vi bland annat diskuterar värdegrundsfrågor som till exempel hur vi är mot varandra, allas lika värde, genus mm. Fritidsmötet är också till för att eleverna ska känna sig delaktiga och kunna påverka verksamhetens innehåll. Vi vill också synliggöra för barnen deras utveckling och lärande på fritids.

På loven då vi har heldagsomsorg har vi också möjlighet att göra utflykter i vårt närområde so t ex skogen, biblioteket och Munktellarenan.

Samverkan och en bra kommunikation med hemmet ser vi som otroligt viktigt. Föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga i vår verksamhet och är alltid välkomna att vara med

_____________________________________________________________________

Aktuell information

Författarbesök

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6