MENY
Eskilstuna kommun

Skolpsykolog

Skolpsyolog på Björktorpsskolan är Oscar Anderblad.

Skolpsykologens roll och uppdrag :

Psykologen är en del av skolans elevhälsoteam och tillför psykologisk kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsan. Psykologen kan till exempel ge handledning och konsultation till skolans övriga personal, tillföra psykologisk kunskap genom utbildningsinsatser, och på rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation.

Det förekommer att psykologen gör observationer i klassrummen med fokus på personalens ledarskap och bemötande av elever och grupper, i handledningssyfte. I de fall där en enskild elev utreds eller observeras kommer detta alltid ha föregåtts av en överenskommelse om detta tillsammans med vårdnadshavare. Psykologen är journalföringspliktig när det gäller individorienterade insatser som till exempel en skolpsykologisk utredning av en elev.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6