MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshem

Fritidshemmet har sin verksamhet i förskoleklassens och lågstadiets lokaler.

Vi arbetar i två spår. I spår 1 ingår förskoleklass och årskurs 1. I spår 2 ingår årskurs 2 och årskurs 3.

Vi planerar och genomför aktiviteterna tillsammans i de olika spåren. Personalen arbetar i båda spåren beroende på vilka aktiviteter man ansvarar för, vilket skapar en trygghet för alla barn oavsett vilket spår man tillhör.

Fritidshemmets personal arbetar i skolan under dagen, vilket skapar trygghet för barnen då vi ser dem under hela deras vistelse.

Vi har öppet mellan 6.30 – 17.30. Öppettider kan ändras vid behov.

Vi är ute varje dag med barnen. Vi har en skolgård med klätterställningar, gungor fotbollsplaner, basketplaner med mera. På gården har vi ett förråd med cyklar och andra uteleksaker. Vi har även tillgång till skogen, som ligger bredvid skolgården. Vi använder idrottshallen på eftermiddagarna för olika aktiviteter.

Frukost
Frukosten serveras från klockan 7.30 till 7.50. Vi vill att man kommer senast klockan 7.20 om man ska äta frukost på fritids.

Mellanmål
Serveras från klockan 14.00

Målsättning

Att barnen känner trygghet tillsammans med varandra och personalen.

Att barnen respekterar varandra och personalen.

Att barnen tar initiativ, blir självständiga och törs visa känslor.

Att barnen har roligt.

Vi arbetar för att varje barn ska känna välbefinnande och att barnet ska utvecklas.Varje barn ska känna sig sedd och känna att de vuxna bryr sig.Vi arbetar med att barnen ska lära sig vara toleranta och känna medkänsla för andra barn. Alla har rätt att vara olika.

Barnen ska också ha ett eget inflytande och kunna ta ansvar.Vi arbetar aktivt med att barnen ska kunna ta ansvar och vara delaktig i sin egen vardag.

Vi ska uppmuntra barnen till att vara nyfikna och kunna lita till sin egen förmåga.Vi strävar efter att stärka barnens självkänsla och att utveckla deras självständighet.

Att lyssna till varje barn är något som vi anser är viktigt för ett tryggt och varmt klimat.

Vi strävar efter att barnen ska ha roligt på fritids och att de ska ha tillgång till meningsfulla aktiviteter.

Det ska vara kul att komma till oss. Gemensamma, stimulerande och roliga upplevelser ska erbjudas.

Vi som jobbar på fritidshemmet är:
Helena Bergström, ansvarig
Kia Flagstad
Marie Lisstorp
Divan Alaa
  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eddavägen 25

633 53 Eskilstuna