MENY
Eskilstuna kommun

Arbetslag 1-3

I arbetslag 1-3 arbetar vi i fyra klasser: 1A, 2A, 2B och 3A.

Det finns SvA-lärare och språkstöd knutna till dessa klasser. De kan ge flerspråkiga elever hjälp på sitt modersmål.

Mentorer/lärare:

Rosanna Johansson, mentor 1A

Eva Hahlin, mentor 2A

Lotta Wansulin, mentor 2B

Sara Jonsson, mentor 3A

Marita Johansson, lärare i 3A och lärare i svenska som andraspråk

Eva-Lena Sundkvist, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk

Hataw Yousif Gorgees, språkstöd arabiska, kurdiska och keldanska

Arbetssätt
I vårt arbetslag tycker vi att det är självklart att barnen ska känna trygghet och få arbetsro under hela skoldagen. Därför anser vi att det är viktigt med ordning och vi ställer krav på att eleverna arbetar efter sin egen förmåga. Vi eftersträvar ett nära samarbete med föräldrar.

Våra ledord är trivsel, trygghet, kunskap och kreativitet.

Läxor
Alla klasser har läxor regelbundet. Eleverna har matematik, läs- och skrivläxa. Läsläxan ges i olika läseböcker. Årskurs 3 har även läxa i engelska.

Musik
I musik har årskurs 2 fiolundervisning med lärare från Musikskolan. Samarbetet bidrar till att eleverna får möjlighet att vara med i olika musikaliska sammanhang bl.a. under Eskilstunas musikvecka och konserter.

Utepedagogik
Under vissa lektioner byter vi skolbänken mot den närliggande skogen. Där får eleverna arbeta praktiskt med svenska, matematik och natur- och samhällsorienterande ämnen (NO/SO). Vi samarbetar även med Naturskolan i Skjulsta.

Dagstidningsarbete och nyhetsbok
Vi läser tidningen kontinuerligt i varje klass. Genom vårt arbete med tidningen intergrerar vi de olika skolämnena. Tidningen och nyheterna skapar samtal där vi lär oss diskutera och reflektera kring hur det är i världen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eddavägen 25

633 53 Eskilstuna