MENY
Eskilstuna kommun

Arbetslag 1-3

I arbetslag 1-3 arbetar vi i fyra klasser: 1A, 1B, 2A och 3A.

Det finns SvA-lärare och språkstöd knutna till dessa klasser. De kan ge flerspråkiga elever hjälp på sitt modersmål.

Mentorer/lärare:
Elin Wikström, mentor 1A
Eva Hahlin, mentor 1B
Sara Jonsson, mentor 2A
Lana Slewoa, mentor 2A
Rosanna Johansson, mentor 3A
Annika Eriksson-Ringkvist, mentor 3A
Eva-Lena Sundkvist, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk
Hataw Yousif Gorgees, språkstöd arabiska, kurdiska och keldanska
Elham Al Mandlawi, språkstöd arabiska.
Ingrid Palm, speciallärare.

Arbetssätt
I vårt arbetslag tycker vi att det är självklart att barnen ska känna trygghet och få arbetsro under hela skoldagen. Därför anser vi att det är viktigt med ordning och vi ställer krav på att eleverna arbetar efter sin egen förmåga. Vi eftersträvar ett nära samarbete med föräldrar.

Våra ledord är trivsel, trygghet, kunskap och kreativitet.

Läxor
Alla klasser har läxor regelbundet. Eleverna har matematik, läs- och skrivläxa. Läsläxan ges i olika läseböcker. Årskurs 3 har även läxa i engelska. Vi erbjuder läxhjälp en gång i veckan i varje klass. För aktuella tider, kontakta mentorerna.

Musik
I musik har årskurs 2 och 3 fiolundervisning med lärare från Musikskolan. Samarbetet bidrar till att eleverna får möjlighet att vara med i olika musikaliska sammanhang bl.a. under Eskilstunas musikvecka och konserter. I årskurs 1 och 2 har vi MRR. Det betyder musikjympa, rörelse och röst. I MRR är uppbyggt så att barnen tränar motorik med rörelser i takt efter musik i olika tempon. Det är förskollärare Marie Hiding-Olsson som ansvarar för detta.

Utepedagogik
Under vissa lektioner byter vi skolbänken mot den närliggande skogen. Där får eleverna arbeta praktiskt med svenska, matematik och natur- och samhällsorienterande ämnen (NO/SO). Vi samarbetar även med Naturskolan i Skjulsta.

Dagstidningsarbete och nyhetsbok
Vi läser tidningen kontinuerligt i varje klass. Genom vårt arbete med tidningen intergrerar vi de olika skolämnena. Tidningen och nyheterna skapar samtal där vi lär oss diskutera och reflektera kring hur det är i världen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eddavägen 25

633 53 Eskilstuna

Kontakt

016-710 72 40
Skicka e-post
016-14 23 87