MENY
Eskilstuna kommun

Trygghetsteam

Vi på Ärla skola arbetar aktivt med att förebygga trakasserier utifrån våra gemensamma resurser.

På skolan finns ett trygghetsteam bestående av fyra ur personalgruppen som i  samarbete med elevhälsoteamet och all övrig personal strävar efter att det ska vara en positiv stämning bland elever och vuxna. Vi vill att alla ska känna sig trygga med sig själva och med kamrater  och vuxna på skolan på skolan.

Varje år genomför vi en kartläggning av elevernas trivsel på skolan genom den trivselenkät eleverna får svara på. Denna kartläggning ligger sedan som grund för den likabehandlingsplan vi skriver varje år.

Trygghetsteamet läsåret 2017/2018: Anna Blixt Andersson och Annica Björkman.

34728

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla skola

Kommunal grundskola årskurs F-6