MENY
Eskilstuna kommun

Skolkurator


En skolkurators uppgift är att stödja eleverna i skolan, både när de stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

 


Jag arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola med barnkonventionen och BBIC (barnets behov i centrum) i åtanke.


Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.


Som skolkurator är man även en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal med uppgift att stötta, stärka eller vid behov slussa vidare till rätt person eller myndighet. Det kan gälla frågor såsom skolsituationen, mobbning, utanförskap, föräldrarelationer, kompisrelationer, kärleksbekymmer, oro och mycket mer. Ingen fråga är för stor eller för liten.


Jag jobbar förebyggande, tillsammans med skolsköterskan, i mindre grupper där vi bl.a. berör ämnen som ”jaget”, självkänsla, kamratskap och (o)hälsa. Föräldrar informeras mer ingående om detta genom v-klass. Övrig tid står min dörr alltid öppen.


Som kurator har jag sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid.


Skolkuratorer har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att "barn far illa" så görs en anmälan till Socialförvaltningen.Jag finns på Ärla skola: Tisdag, onsdag och fredag
Hällberga skola: Måndag och torsdag


Välkommen att kontakta mig på:
Telefon: 072-977 70 37
Email: annica.bjorkman@eskilstuna.se


Vänligen, Annica Björkman

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla skola

Kommunal grundskola årskurs F-6