MENY
Eskilstuna kommun

Meritpoäng

Meritpoäng – är extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan inför dina högskolestudier. Detta påverkar ditt språkval i grundskolan, därför är det viktigt att du redan i grundskolan planerar dina språkstudier om du tänker plugga vidare efter gymnasiet. Språkstudierna i grundskolan och gymnasiet hänger ihop och är indelade i olika steg. 

Moderna språk

En elev kan skaffa sig extra bonuspoäng, s k MERITPOÄNG, genom att fortsätta eller börja läsa moderna språk (franska, spanska och tyska) på gymnasiet. Totalt finns det 5 - 7 steg. Vid slutbetyget i år 9 har eleven slutfört steg 2. För att få meritpoäng för språkstudier måste eleven ha uppnått betyget E i minst steg 3. Högre betyg i språkkursen ger inte högre meritpoäng.

Alla program i den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna erbjuder språkundervisning. Där kan du läsa arbabiska, franska, finska, sorani, spanska och tyska som ett modernt språk.

Engelska

Engelska 5 som är ett av gymnasiegemensamma ämnen på gymnasiet läses av alla elever. För grundläggande behörighet krävs engelska 6. Fortsätter eleven att läsa engelska 7, ger kursen 1.0 meritpoäng.

Modersmål

Modersmål läses inte i stegform och ger därför inte rätt till meritpoäng.

Matematik

Även matematikstudier på gymnasienivå kan ge dig meritpoäng.
Om en kurs krävs för en viss högskoleutbildning ger den inte meritpoäng.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9