MENY
Eskilstuna kommun

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan som kallas Samverkansprogrammet i Eskilstuna finns på Rinmangymnasiet. Skolan erbjuder nationella , specialutformade och individuella program. Samverkansprogrammet ger möjlighet att möta elevernas olika behov och förutsättningar och ge en god grund för ett bra vuxen och arbetsliv. Målsättningen är att alla elever skall ha en planerad sysselsättning/arbete efter skolans slut. Detta sker genom APU eller praktikplatser och i ett samarbete mellan skolan, vuxenförvaltningen och olika arbetsplatser. Utbildningen pågår under fyra läsår och innehåller 22 veckors APU. Ett nationellt program omfattar 2500 poäng och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och programfördjupning. Du kommer också att få välja kurser inom det individuella valet. Dessutom gör du ett examensarbete som kallas gymnasiesärskolearbete.

Det finns 9 olika nationella program inom Gymnasiesärskolan varav Rinmangymnasiet erbjuder följande:

Samhälle, Natur och språk

Detta program passar för dig som vill läsa mer teoretiska ämnen, och har inte en lika klar inriktning mot något specifikt yrkesområde. Kanske har du tankar på att läsa vidare efter gymnasiet på någon Folkhögskola eller liknande. Programmet innehåller kurser i samhällvetenskap, naturkunskap och språk. Andra kurser som ingår är medieproduktion, information och kommunikation. I kursen Service och bemötande lär du dig vad som krävs inom olika serviceyrken.

Hälsa, Vård och Omsorg

Det här är ett program för dig som vill arbeta med människor. Under utbildningen lär du dig att utföra enklare arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Du tränas i förmågan att bemöta människor på ett serviceinriktat sätt, att samverka med andra och att dokumentera eget arbete.

Fastighet, Anläggning och Byggnation

Programmet vänder sig till dig som vill få mer kunskaper om bygg, anläggning och fastighetsskötsel. Under utbildning lär du dig om metoder, tekniker, material, verktyg och maskiner som används inom dessa områden. Teori blandas med mycket praktiskt arbete.

Hotell, Restaurang och Bageri

Utbildningen förbereder dig för att kunna arbete med tex bageri och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning matlagning och hotellservice. Du tränas också i att ha ett serviceinriktat förhållningssätt. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom yrkesområdet.

Individuella programmet

Detta program erbjuder utbildning för de elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. På individuella programmet erbjuds följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Inom varje ämnesområde finns olika kravnivåer för att lättare kunna följa upp och möta varje elevs behov av utmaningar i lärandet.

Andra alternativ

Riksrekryterande utbildningar, idrottsutbildningar och särskilda varianter kan finnas att söka. Mer information finns på www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9