MENY
Eskilstuna kommun

Gymansieprogrammen

Gymnasieskolan

Nationella gymnasieprogram

Det finns 18 nationella gymnasieprogram som ska erbjudas till alla ungdomar oavsett var man bor i landet. Programmen delas i de flesta fall upp i olika inriktningar, men alla skolor behöver inte ge alla inriktningar. Det finns idrottsgymnasier, spetsutbildningar, särskilda varianter, fristående gymnasieskolor och riksrekryterande utbildningar. Eleven kan söka både kommunala eller fristående gymnasieskolor. I Eskilstuna finns tre kommunala och flera fristående gymnasieskolor. Programmen har nästan alltid en gemensam början, då alla på programmet läser samma kurser. Under andra och tredje läsåret börjar du inrikta dig mot det du är mer intresserad av. Du får då välja inriktning och fördjupningskurser.

Högskoleförberedande gymnasieprogram

 • Ekonomiprogrammet

 • Estetiska programmet

 • Humanistiska programmet

 • Naturvetenskapsprogrammet

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Teknikprogrammet


Yrkesprogram

Det finns 12 yrkesprogram med olika inriktningar, läs mer om programmen på www.utbildningsinfo.se

 • Barn och fritidsprogrammet

 • Bygg och anläggningsprogrammet

 • El- och energiprogrammet

 • Fordons- och transportprogrammet

 • Handel och administrationsprogrammet

 • Hanteverksprogrammet

 • Hotell- och turismprogrammet

 • Industritekniska programmet

 • Naturbruksprogrammet

 • Restaurang och livsmedelsprogrammet

 • VVS- och fastighetsprogrammet

 • Vård- och omsorgsprogrammet

När du läser ett yrkesprogram är målet att nå en yrkesexamen och att du ska kunna arbeta direkt efter gymnasiet eller söka till yrkeshögskola. Vill du bli behörig till högskola, den sk grundläggande behörigheten, bör du läsa Sv 2, Sv 3 och En 6 under din gymnasieutbildning.

På yrkesprogrammen förläggs en del av utbildningen till en arbetsplats,
s k APL - arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Målsättningen är att APL ska omfatta 15 veckor. Du kan välja att läsa en lärlingsutbildning. Där en stor del av utbildningen sker på en arbetsplats, men alla skolor/program erbjuder inte detta.

För både studieförberedandeprogram och yrkesprogram gäller:

Du läser gymnasiegemensamma ämnen, programkaraktärsämnen, d v s gemensamma karaktärsämnen, programfördjupning och inriktningskurser. Programfördjupning innebär att du själv väljer kurser som du är intresserad inom inriktningen. Utöver detta finns det individuella valet, där kan du välja bland olika kurser och ämnen i gymnasieskolan. T ex kan du om du går ett yrkesprogram läsa upp till grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier på det individuella valet.
Varje program innefattar även ett gymnasiearbete som är en slags fördjupningskurs.


Introduktionsprogrammen

För de elever som inte uppnått behörighet för ett nationellt gymnasieprogram ges möjlighet att gå på Introduktionsprogrammen, som det finns fem olika varianter av.

 • Preparandutbildning

 • Språkintroduktion

 • Yrkesintroduktion

 • Individuellt alternativ

 • Programinriktat individuellt alternativ


Olika regler och innehåll gäller för de olika utbildningsvarianterna. Det kan vara att eleven läser in betyg för att göra sig behörig för att söka till ett nationellt program eller att eleven går kvar hela sin utbilning på ett Introduktionsprogram. Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram, men erhåller ett intyg på den genomförda utbildningen.
För mer information om varje specifikt program gå in på

www.skolverket.selänk till annan webbplats eller www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9