MENY
Eskilstuna kommun

Behörighetsregler för gymnasiet

För att vara behörig till gymnasieskolan ställs olika krav beroende på vilket program du söker.

Till de högskoleförberedande programmen måste du minst ha betyget E i:

  • Svenska eller svenska som andra språk
  • Matematik
  • Engelska

Dessutom krävs betyget E i nio andra ämnen, vilka varierar beroende på vilket program det gäller. Totalt innebär det minst betyget E i tolv ämnen.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs betyget E i Biologi, Fysik och Kemi (samt 6 andra ämnen).

För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs minst betyget E i Geograf, Historia, Samhällskunskap och Religion (samt 5 andra ämnen).


Till de olika Yrkesprogrammen måste du minst ha betyget E i:

  • Svenska eller svenska som andra språk
  • Matematik
  • Engelska

Dessutom krävs betyget E i 5 andra ämnen, vilket totalt innebär åtta ämnen med minst betyget E.

Det är dina betyg som avgör om du kommer in eller inte på ett program. Ibland är det fler sökande än platser till ett program, där avgör dina betyg om du kommer in eller inte och därför är det bra att ha fler val i sin ansökan. Slutbetyget från årkurs 9 är avgörande, och de 16 bästa betygens värde läggs ihop. De elever som läser moderna språk får räkna med det som ett 17:e ämne, och kan på så sätt höja sitt betygsvärde.

Betygen värderas enligt följande:

A
=
20
B
=
17,5
C
=
15
D
=
12,5
E
=
10
F
=
0


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9