MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat årskurs 7

Betygsresultat vårterminen 2018

Hösten 2012 sattes betyg i årskurs 7 i grundskolan för första gången. Terminsbetyg sätts sedan dess varje termin från och med hösten i årskurs 7 i grundskolan.

Alla betygsresultat som presenteras nedan utgår från Eskilstuna kommuns egna beräkningar.

Andel elever med lägst betyget E i alla ämnen eleverna haft undervisning i

Andel med betyg i alla ämnen åk 7

Könsfördelning andel elever med lägst betyget E i alla ämnen eleven haft undervisning i

Andel med betyg i alla ämnen åk 7 kön

Genomsnittligt meritvärde


Genomsnittligt meritvärde
 

Könsfördelning meritvärde

Genomsnittligt meritvärde åk 7 kön

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9