MENY
Eskilstuna kommun

Grundsärskolan

På Årbyskolan finns sju grundsärskoleklasser med 50 elever från årskurs F-10.

Eleverna har olika grad av funktionshinder och behöver extra stöd av vuxna i skolarbetet. 

I varje klass arbetar en pedagog och minst en assistent. I arbetslaget undervisar även lärare i hemkunskap, bild, idrott och hälsa, musik och slöjd. 

FRITIDSHEM / FÖRLÄNGD SKOLBARNSOMSORG
Pelikanen har fritidshem för elever upp till 12 års ålder. Det ligger i samma korridor som de yngre klasserna. För de äldre eleverna finns förlängd skolbarnsomsorg. Här kan man umgås med sina kamrater, spela biljard, pingis eller gå till stan för att fika med mera. Fritidshemmens personal arbetar i skolan på förmiddagarna.

Här är vi som jobbar i grundsärskolan

Skriv tabellbeskrivning här

Klass F-1A


Sarah Ljungman

Förskolelärare

Johanna Oreskovic

Lärare

Tove Holmqvist

ElevassistentKlass 1-3A


Karin Karlsson

Lärare                          

Nina Sandblom

Elevassistent

Måns Fornelius

Elevassistent

Ida Wahlqvist

ElevassistentKlass 3-6A


Karola Gunnarsson

Lärare

Gunilla Hiding

Elevassistent

Anna Vera-Köhler

Elevassistent

Walled Imad

ElevassistentKlass 3-6B


Christian Gill

Lärare

Emma Kivipassi

Elevassistent

Nadeen Tomas

ElevassistentKlass 7-9A


Petra Pettersson

Lärare

Tomas Flink

Elevassistent

Sezar Al-Hakim

ElevassistentKlass 7-9B


Lotta Lödesjö

Lärare

Peter Gustavsson

ElevassistentKlass 7-9C


Linda Berg

Lärare

Mattias Ahlberg

Elevassistent

Anette Wahlqvist

ElevassistentPraktiskt/estiska lärare


Anna Backman Bister

MU


HKK

Mika Järvensivu

SL

Jessica Allström

SL

Markus Fröbohm

IDH

Mazin Khalil

BL


ARBETSMETODER
I särskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag. Vår övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt. Elevens styrkor skall tas tillvara. Alla elever har en individuell utvecklingsplan som utarbetas av läraren, fritidspersonal, eleven och föräldrar tillsammans.

SKOLSKJUTS
Eftersom upptagningsområdet är stort erbjuds våra elever skolskjuts. De elever som klarar att åka lokalbuss på egen hand till skolan uppmuntras och tränas att göra detta.

ELEVINFLYTANDE
I varje klass finns det klassråd. Här kan man ta upp saker som rör den egna klassen. Frågor som berör flera klasser eller hela skolan kan anmälas till elevrådet, där särskolan har två representanter.

FÖRÄLDRAINFLYTANDE
Vi välkomnar besök i verksamheten under en hel eller del av dag. Eleven har tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal varje termin. Vid utvecklingssamtalet formulerar lärare och fritidspersonal tillsammans med elev och förälder elevens utvecklingsplan. Vid behov har man utvecklingssamtal oftare.

Tre till fyra gånger per läsår samlas skolrådet. Grundsärskolan deltar i Årbyskolans stora skolråd. Skolrådet diskuterar både aktuella och långsiktiga frågor. Det är ett forum för diskussion mellan föräldrar, skolledning och personal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9