MENY
Eskilstuna kommun

Förskoleklass Svanen

Välkommen till Svanens Förskoleklass!

barn

Utdrag ur skollagen:länk till annan webbplats

Utbildningens syfte

2 §

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och

lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssynpå eleven och elevens behov.Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Årbyskolans förskoleklassverksamhet  bedrivs mellan kl. 9.00-12.30 (lunch ingår)

På morgonen och under eftermiddagen finns fritidshemmet Svanen med ca 45 barn i samma lokaler.

Förskoleklassen arbetar med matematisk och språklig medvetenhet. Läs mer på  http://bornholmsmodellen.se/länk till annan webbplats

Vi använder oss av ett tematiskt arbetssätt som genomsyras av lek, sång, rytmik och rörelse.

Här jobbarl:

Birgitta Dahlberg:  birgitta.dahlberg2@eskilstuna.se 
Delvin Mansour:  delvin.mansour@eskilstuna.se  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9