MENY
Eskilstuna kommun

Förskoleklass Måsen

Verksamheten pågår varje förmiddag mellan 9.00 och 12.30.
Under morgonen och eftermiddagarna används lokalerna till fritidhemmet Måsen.

Här jobbar:
Linnéa Staffas:  linnea.staffas@eskilstuna.se
Jeanette Branting:   jeanette.branting@eskilstuna.se

Telefon 016-710 13 85. 

Bornholm
Matematik

Vi arbetar utefter  Bornholmsmodellenlänk till annan webbplats. Det är en modell som stimulerar barns språkliga medvetenhet innan läsinlärning. En rad forskningsresultat har visat på ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och barns förmåga att förstå den alfabetiska principen och utveckla en god läsförmåga. Modellen bygger på att vi leker olika språklekar med barnen en stund varje dag under åtta månader. Språklekarna är indelade i sex grupper. I varje grupp ingår olika lekar som på ett lustfyllt sätt övar olika områden av språket. Lekarna är framtagna för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. I årskurs ett repeteras lekarna under en 8-veckorsperiod.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9