MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrainformation

Öppettider

Fritids har öppet från kl: 06.30-18.00.

Vi öppnar fritidshemmen kl. 6.30 på respektive avdelning.

barn

Kl. 16.30 Stänger Måsen och  Svanens avdelningar. (Svanen stänger kl.16.00 på Tisdagar) . De barn som ska hämtas senare går tillsammans med avdelningens personal ner till Fasanens fritidshem.Stängning sker gemensamt på Fasanen.

Hämtning och lämning
Skolbarnen måste hämtas och lämnas minst en gång per vecka. Detta för att vi som personal ska kunna ha en god kontakt med hemmet.

 Det är viktigt att säga ”Hej!” när man kommer och ”Hejdå” när man går till en personal så att vi vet när barnen är på Svanen.

När barnen lämnas är det mycket viktigt att ni kryssar i närvarolistan och fyller i vilken tid barnet ska hämtas.

Närvarolistan ligger på bordet till vänster bredvid kontoret. Om barnet ska gå hem själv markeras detta med ett S efter tiden barnet ska gå hem.

Skulle det vara så att det vid något tillfälle, (förutom vid våra mattider) inte finns personal på Svanen ber vi er vid behov kontakta Måsens fritidshem alternativt Fasanens fritidshem. Efter kl. 16.00 alt. 16.30 går Svanens och Måsens barn ner till Fasanen. Stängning sker på Fasanen.

Tel. till Måsen: 016/ 710 13 85

Fasanen: 016/ 710 25 81

Kläder

Barnen kommer att vara ute varje dag, därför är det viktigt att barnen har ”kläder efter väder”. Vi vill också att barnen har extra kläder i en märkt påse eller väska på Lilla Svanen.    

 Vid sjukdom

Om ert barn är sjukt eller av annan anledning inte kan komma till fritids så vill vi att ni ringer och meddelar detta. Telefonnummer till Lilla Svanen: 710 26 34   
 Adessändring

Det är viktigt att meddela oss på Svanen om ni byter jobb, tel. nr, flyttar eller börjar på utbildning så att vi alltid har aktuella tel.nr. och adresser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9