MENY
Eskilstuna kommun

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds elever och föräldrar minst 1 gång/termin. Om eleven riskerar att inte bli godkänd i kärnämne/n hålls utvecklingssamtal oftare. Vid samtalet upprättas en framåtsyftande utvecklingsplan och i vissa fall även ett åtgärdsprogram. I utvecklingsplanen sätter läraren, eleven och föräldrarna i samverkan upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. Den individuella utvecklingsplanen skall ge eleven ökat inflytande över och ansvar för sitt lärande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9