MENY
Eskilstuna kommun

Kurator

 
Våra kuratorer heter Jenny Lindroos och Ewa Eriksson.
Ewa arbetar mot F-3 och och Pelikanen och Jenny mot övriga stadier, båda delar på åk 4-6.
Jenny har telefonnummer 070-089 31 69 jenny.lindroos@eskilstuna.se 
Ewa har telefonnummer 072-077 78 93 ewa.eriksson3@eskilstuna.se

Vad gör en kurator...
 
En skolkurator träffar elever när de inte mår bra av olika skäl. Det kan gälla elever som har hög frånvaro, som är dåligt motiverade för skolarbetet, svårt med kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala problem.
Skolkurator fungerar också som en kanal till samverkanspartners utanför skolan som t.ex. socialtjänsten och psykiatrin. Skolkurator remitterar också elever i förekommande fall till psykiatrin eller annan samtalsbehandling utanför skolan.
Skolkurator har stödsamtal med elever enskilt eller i grupp. Anhöriga deltar i vissa fall. Det kan gälla socialt stöd i skolsituationen, att öka elevens medvetande om sin situation och sina möjligheter till förändring. Det kan gälla samtalsstöd gällande sociala problem eller livssituationer som påverkar skolarbetet.
 
Välkomna!


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9