MENY
Eskilstuna kommun

Barn i behov av stöd

Ansvaret för att ge varje barn och elev det stöd som de behöver ligger på den enskilda skolan. I första hand är det lärare, mentorer och specialpedagoger på skolan som ger stöd.
Ibland behöver lärare i sin tur hjälp av specialister inom olika områden. Då har Eskilstuna kommun ett antal gemensamma resurser för stöd. Att anlita stöd utanför skolan beslutas oftast i samband med elevvårdskonferenser där rektor, lärare och föräldrar deltar i en diskussion om vilka åtgärder som behöver sättas in..

Skolhälsovården sköts av skolsköterskan och med tider hos vår skolläkare.

Skolans elevomsorgsgrupp träffas regelbundet varje vecka med hela skolledargruppen och skolsköterskan. Kontakt hålls vid behov med psykolog från Stödcentrum samt med socialtjänsten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9