MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshem och fritidsgårdar (skolbarnomsorg)

Alla föräldrar som arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd, har rätt till plats för sina barn i skolbarnsomsorgen, fritidshem.

Skolbarnsomsorgen finns nästan alltid i skolans lokaler och är uppdelad i två kategorier: fritidshem för barn som är 6-9 år och öppen verksamhet för 10-12-åringar.

Avgiften för fritidshem betalar barnets vårdnadshavare enligt maxtaxa. I den öppna verksamheten betalar barnen ett terminskort som kostar 25 kronor. Därutöver finns mellanmål att köpa för den som önskar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?