MENY
Eskilstuna kommun

Skjulsta resurscenter våning 2

På Skjulsta resurscenter våning 2 drivs sedan augusti 2015 före detta Gideonsbergsskolans verksamhet. Verksamheten är en resursenhet som riktar sig till elever i årskurs 7-9. Det är ett resuscenter med skola och behandlingsverksamhet för elever i psykosocial problematik i behov av särskilt stöd. Eleverna beviljas plats på skolan via hemskolornas kontakt med placeringsansvarig på Pedagogiskt centrum. Verksamheten på Skjulsta resurscenter våning 2 följer kommunens ordinarie läsårstider.

Alla elever som börjar i verksamheten har fortfarande kvar sin plats på respektive hemskola.


mål:

  • Att ge eleverna ett psykosocialt och pedagogiskt stöd
  • Att skapa en plattform för fortsatta studier genom att ge eleverna stöd att erhålla betyget godkänt i sina skolämnen
  • Att genom familjebehandling bidra till fungerande familjerelationer
  • Att ge eleverna möjligheter att bryta destruktiva livsmönster
  • Att ge eleverna förutsättningar för ett sundare leverne och att skapa intresse för hälsa och friskvård

På skolan arbetar fyra personer:

Anne Newborg, kurator/gruppledare, anne.newborg@eskilstuna.se
Niclas Hesselbäck, kurator, niclas.hesselback@eskilstuna.se
Anders Gustafsson, behandlingsassistent, anders.gustafsson@eskilstuna.se
Richard Forsman, lärare, richard.forsman@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skjulsta Resurs Center
Besöksadress

Skjulstagatan 3 A