MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

På SRC1 finns det två elevgrupper i blandade åldrar från skolår 4-9. Upptagningsområdet är hela Eskilstuna Kommun.

Vi arbetar utifrån ett lösningsinriktat helhetsperspektiv, vilket konkret betyder att ge stöd för alla elevens behov gällande den sociala-, känslo- och kunskapsmässiga utvecklingen. Det innebär att vi parallellt med skolundervisningen arbetar med soci-emotionella träningsprogram, drama, massage, lek, elevsamtal, sociala berättelser och seriesamtal.

Verksamheten präglas av ett salutogent tänkande, vilket innebär att vi arbetar med det våra elever är bra på och stärker det som fungerar. Varje elev arbetar utifrån individuella arbetsscheman och har även IUP och åtgärdsprogram.

I vårt dagliga arbete med eleverna finns det alltid vuxna närvarande som stöttar, uppmuntrar och tydliggör gränser. För att eleverna ska finna positiva lösningar och sätt att umgås med varandra finns vi vuxna med som modeller.

Verksamheten präglas av tydlighet och återkommande rutiner för att skapa trygghet och igenkännande hos eleverna.

Ansökan om plats på SRC1 görs av rektor på hemskolan i samråd med elevens föräldrar.

Förutom skolundervisning bedriver vi även fritidsverksamhet. För elever över 13 år behövs ett beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387). 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skjulsta Resurs Center
Besöksadress

Skjulstagatan 3 A