MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmetoder

En grundläggande värdering som genomsyrar verksamheten är det lösningsinriktade perspektivet. I korthet innebär detta att vi letar efter, och fokuserar på, de aktiviteter och situationer som fungerar bäst för eleven


mjk

Avsikten är att positiva erfarenheter och konstruktiv uppmuntran skall förstärka känslan av framgång och skapa en positiv utveckling för eleven. Därigenom vill vi att eleven ska få en positiv självbild, starkare självkänsla, erfarenhet av att lyckas, ökad motivation och förbättrad skolverksamhet genom ökad inre drivkraft.

Vi utgår ifrån relationsbaserat arbete vilket innebär att vi initialt strävar efter att knyta en sund och stabil relation mellan elev och personal samt att förbättra relationerna eleverna emellan.
Relationerna är grunden och tryggheten från vilken vidare positiv utveckling kan fortgå.

Med andra ord skall eleven möta en miljö som präglas av mänsklig värme, hänsyn och respekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftinge resurscenter

Högstadium

Besöksadress

Karl Hovbergsgatan 43-45

Postadress

633 53 Eskilstuna