MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Vi är en resursskola för högstadieelever som är i behov av extra stöd. Skiftinge resurscenter får ett uppdrag med både sociala mål och kunskapsmål från elevens hemskola. Vi arbetar för att eleven ska nå sina mål så att han/hon kan blir redo att skolas tillbaka till hemskolan. Vi är fem personal på åtta elever. Vi försöker att ha lika många flickor som pojkar i klassen.

Föräldrasamverkan

Vår medvetna strävan är att skapa kvalitet genom att engagera oss tillsammans med föräldrar och elever.

Föräldrarna deltar aktivt i regelbundna och ofta förekommande möten t.ex. i samband med upprättande av åtgärdsprogram och utvecklingssamtal.

Minst en gång per läsår samlar vi hela föräldragruppen till möte.

Illustration människor

Elevhälsa

Eleverna har hälsokontroller på sina respektive hemskolor.

Elevinflytande

Vi på Skiftinge resurscenter har regelbundna klassråd, där eleverna turas om att vara ordförande och att vara sekreterare. På mötena fattas tillsammans med eleverna beslut om verksamheten och våra rutiner.

På skolan har vi också regelbundna elevsamtal, där eleverna får tid att tillsammans med läraren reflektera över sin skolgång och justera kursen mot sina kunskapsmål och sociala mål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftinge resurscenter

Högstadium

Besöksadress

Karl Hovbergsgatan 43-45

Postadress

633 53 Eskilstuna