MENY
Eskilstuna kommun

Mål


Alla skolor i Eskilstuna är målstyrda. Det betyder att politikerna sätter upp nationella och lokala mål och anslår pengar. Grundskolans läroplan och Eskilstunas skolplan är sådan nationella och kommunala mål.

 

Skiftinge resurscenters mål

● Att eleven har kontakt med hemskolan.

● Att eleven tränas att agera i sociala sammanhang och aktivt deltar efter sina egna förutsättningar.

● Att verksamheten sker i nära samarbete med hemmet och hemskolan samt utgår från en uppdragsformulering gjord av hemskolan.

● Att eleven ökar sin förståelse för sin roll i omgivningen, som individ i en grupp samt som medborgare i samhället.

● Att eleven efter år 9 går vidare till gymnasial utbildning

● Att eleven ska kunna återgå till sin hemskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftinge resurscenter

Högstadium

Besöksadress

Karl Hovbergsgatan 43-45

Postadress

633 53 Eskilstuna